depressie expertisecentrum jeugd

Downloads

En overige informatie

Algemene factsheet over de behandeling van depressies bij kind en jeugd van VGCt

Deze factsheet van de VGCt ((Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën) geeft een beknopt en helder overzicht van cognitieve gedragstherapie voor jongeren en adolescenten. Het gaat in op vragen als Hoe herken je een depressieve jongere? En: Hoe motiveer je hem of haar voor therapie?

Second Opinion Factsheet voor cliënten en naasten

Consultatie en Second Opinion Factsheet voor professionals