depressie expertisecentrum jeugd

Op vijf fronten werken
aan een gezonde ontwikkeling
van jongeren

Wij investeren in behandeling, onderzoek, preventie, consultatie en samenwerking 

Het Depressie Expertisecentrum Jeugd zet zich op vijf manieren in voor jongeren met een ernstige depressie.

  • Behandeling. We bieden zeer intensieve TOPGGz-behandelingen aan in de meest zorgelijke, complexe situaties en combineren die met het specialistische zorgaanbod van GGZ Oost Brabant.
  • Preventie. We coördineren preventieprogramma’s op middelbare scholen en mbo’s in onze regio.
  • Wetenschappelijk onderzoek. Om zeker te weten welke interventies effect hebben, werken we mee aan onderzoek naar innovaties.
  • Consultatie en second opinion. We zijn beschikbaar voor collega’s en ketenpartners (zoals huisartsen, professionals uit de specialistische GGZ of jeugdhulp) die behoefte hebben aan consultatie of een second opinion.
  • Samenwerking. We werken samen met TOPGGz-instelling ProPersona, die gespecialiseerd is de in de behandeling van volwassenen met een ernstige depressie.