Skip to main content

Preventie programma STORM

Vernieuwen is geen doel op zich, het draait om resultaat

We willen kunnen aantonen wat het effect van onze behandelingen is

We volgen twee jaar lang twee groepen middelbare scholieren en een groep leerlingen van het mbo. 

STORM is een preventieprogramma waarbij wordt ingezet op sterke tieners en veerkrachtige gedachten. Door de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht bij jongeren worden depressies en/of suïcidale gedachten voorkomen. Het onderzoek naar het preventieprogramma STORM bestaat uit drie deelprojecten: STORM Noordoost, STORM Zuidoost en STORM mbo. Niet alle deelprojecten zijn gelijktijdig van start gegaan. Binnen GGZ Oost Brabant volgen we twee jaar scholieren. Scholieren die tijdens een screening op hun school aangaven last te hebben van beginnen depressieve gevoelens (ongeveer 10%) bieden we – afhankelijk van het deelproject waaronder ze vallen – verschillende (combinaties van) informatie en/of hulp aan.

"In Brabant ligt het aantal suïcides onder jongeren ver boven het landelijk gemiddelde. Ik hoop dat deze regio over een tijdje als positief voorbeeld geldt voor Nederland, omdat we beter begrijpen hoe we jongeren kunnen helpen. Wat werkt en waarom? Dat wil ik weten"

Mandy Gijzen doet onderzoek binnen STORM zuidoost