Skip to main content

Preventie programma STORM

Vernieuwen is geen doel op zich, het draait om resultaat

We willen kunnen aantonen wat het effect van onze behandelingen is

StayFine is een trainingsapp die kan helpen om een terugval in depressieve klachten te voorkomen. Van alle jongeren die herstellen van een depressie, valt ongeveer zestig procent helaas binnen drie jaar terug in klachten. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van terugvalpreventie bij jongeren met depressieve klachten. Om die reden voeren wij binnen GGZ Oost Brabant onderzoek door StayFine uit bij jongeren tussen de 13-23 jaar.

StayFine is een trainingsapp die kan helpen om een terugval in depressieve klachten te voorkomen. Van alle jongeren die herstellen van een depressie, valt ongeveer 60% helaas binnen drie jaar terug in klachten. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van terugvalpreventie bij jongeren met depressieve klachten. Om die reden voeren wij binnen GGZ Oost Brabant het onderzoek door StayFine uit bij jongeren tussen de 13-23 jaar. Deelnemers worden in twee groepen verdeeld:

  • Een interventiegroep vult drie weken lang een korte vragenlijst in over hun emoties, gedachten en gedrag. In de app volgen zij zes verschillende modules, waarvan drie modules standaard zijn: psycho-educatie, cognitieve herstructurering en terugvalpreventieplan. Iedere jongere volgt daarnaast een persoonlijke combinatie van nog drie modules, zoals de module ‘slaaphygiëne’ of ‘gedragsactivatie’. In de app kunnen jongeren hun stemming monitoren door elke dag een aantal vragen te beantwoorden. Tijdens het volgen van de training kunnen jongeren direct online terecht bij iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en zijn eigen herstelervaring gebruikt om anderen te helpen. Daarnaast kunnen ze hun vragen, tips en ervaringen delen met anderen via een online chatgroep. Op deze manier blijven jongeren zich bewust van hun mentale gezondheid en kunnen zij tijdig bij zichzelf opmerken wanneer hun klachten eventueel weer terugkeren. Dit helpt verergering in klachten voorkomen.
  • Een controlegroep gebruikt de StayFine app enkel om driewekelijks hun gedachten en gevoelens bij te houden. Zo weten we, na de onderzoeksperiode, precies wat het effect is van de terugvalpreventietraining.

Alle jongeren – zowel in de interventiegroep als in de controlegroep – worden ongeveer drie jaar gevolgd. In deze drie jaar blijven ze zelf hun stemming monitoren en blijven wij als DEC-J team elk halfjaar hun depressieklachten inventariseren.

"Rekening houden met de enorme verschillen tussen jongeren is essentieel om ze sterker te maken tegen een terugval. Daarom volgen wij bij alle deelnemers zeer gedetailleerd hoe het gaat, wat er speelt, wat de invloed van onze interventie is én hoe het drie jaar later met ze gaat. Op die manier hopen we beter te gaan begrijpen wat ze op individueel niveau nodig hebben."

Yvonne Stikkelbroek is klinisch psycholoog, universitair docent en onderzoeker.