Skip to main content

Werkwijze

Iedereen bewandelt zijn eigen pad

Onze behandeling sluit aan bij wat er nú nodig is

De volgende vijf principes vinden wij als Depressie Expertisecentrum Jeugd belangrijk en staan daarom centraal in de door ons aangeboden behandeling:

pictoMaatwerk  

1. De beste zorg is persoonlijk en flexibel

We vinden het belangrijk dat de jongeren zich bij ons gezien en gehoord voelen. We bieden om die reden persoonlijke zorg die op maat gemaakt is. Dit betekent dat we gemakkelijk kunnen ‘opschalen’ in hulp - bijvoorbeeld in plaats van één keer in de week, meerdere malen per week therapie - maar ook weer kunnen ‘afschalen’, als dit passend is. Naast intensieve behandeling aan jongeren, worden ook ouders en/of verzorgers en belangrijke anderen in het netwerk betrokken bij ons behandelprogramma. Herstellen doe je immers niet alleen.

     
pictoMaatwerk  

2. Herstellen doe je in je eigen omgeving

We geloven dat het herstellen van ernstige klachten het beste gaat in je eigen, vertrouwde omgeving. We zoeken naar de eigen kracht van jongeren - en dat van hun netwerk - en gebruiken die kracht om te herstellen. Om die reden komen jongeren naar de locatie voor het behandelprogramma, maar komen wij ook bij ze thuis en/of bieden we online hulp aan. We werken, daar waar nodig en wenselijk, outreachend. Hierbij behoort de FACT-methodiek tot de mogelijkheden. Enkel in bepaalde, specifieke gevallen kiezen wij voor een kortdurende opname. Ook hierbij is onze visie: zo kort als mogelijk.

     
pictoMaatwerk   

3. Samenwerking en kennisdeling verbeteren onze zorg

Als een jongere hoogspecialistische zorg nodig heeft, overleggen we met andere landelijke experts over de best mogelijke aanpak. Op die manier kunnen we gemakkelijker kennis delen en de kwaliteit van onze behandeling continue verbeteren. Daarnaast werken we nauw samen met andere hulpverleners die mogelijk al betrokken zijn bij de jongeren, zoals betrokken personen van school en/of een andere instantie. Zo garanderen we continuïteit én zorgen we ervoor dat de zorg goed blijft doorlopen, als onze hoogspecialistische inzet op termijn minder nodig is. Als expertisecentrum vinden we het belangrijk om de opgedane hoogspecialistische kennis ook te delen met anderen. Om deze reden geven we trainingen aan onder andere scholen en gemeentes. We leren hen hoe zij beginnende depressiviteit kunnen herkennen bij jongeren en hoe zij hierin kunnen helpen en ondersteunen. Dit om op een laagdrempelige manier verergering van klachten te voorkomen. Naast de genoemde manieren van kennisdeling, zorgen we ook binnen ons DEC-J team dat er kennis wordt gedeeld. Enerzijds door een klein multidisciplinair team rondom een cliënt te creëren, anderzijds door locatie overstijgende hoogspecialistische overleggen te voeren. Dit alles gericht op samenwerking en kennisdeling, wat ten goede komt aan de jongeren.

     
pictoMaatwerk   

4. Vernieuwing en onderzoek zijn essentieel

Gezien het gegeven dat er helaas nog weinig bekend is over de effecten van depressiebehandelingen bij jongeren én uit onderzoek blijkt dat hetgeen wat wordt ingezet in behandeling niet voldoende effectief is bij ernstig depressieve jongeren, is vernieuwing en onderzoek cruciaal. We werken actief mee aan wetenschappelijk onderzoek, voeren zelf wetenschappelijke onderzoeken uit en volgen wereldwijde publicaties van anderen op de voet. Bewezen effectieve interventies nemen we vervolgens zo snel mogelijk op binnen ons eigen behandelprogramma. Zo blijven we de zorg aan jongeren constant verbeteren en bieden we hen de best mogelijke zorg aan.

     
pictoMaatwerk   

5. Voorkómen is voor iedereen beter

Gezien het hebben van een depressie een ernstige impact heeft op zowel de jongeren als hun omgeving, vinden wij het onze missie en taak om ons netwerk te helpen om depressies bij jongeren te voorkomen. Dankzij ons bewezen effectieve preventieprogramma STORM helpen wij, in samenwerking met ketenpartners, vele jongeren op middelbare scholen en mbo’s in Oost-Brabant.