Skip to main content

Dit zijn wij

Wij zetten ons met hart en ziel in voor de allerbeste behandeling

Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren; in Brabant ligt het aantal suïcides onder jongeren zelfs ver boven het landelijk gemiddelde. In 60-90% van alle gevallen bleek er achteraf sprake van een depressieve stoornis, maar slechts 25% was bekend bij de hulpverlening. Het zijn schokkende feiten en wij zijn vastberaden om ze te veranderen. We zijn ervan overtuigd dat de behandeling van ernstige depressiviteit onder jongeren veel beter kan. Daar zetten wij ons sinds 2011 met hart en ziel voor in. 

In 2011 startten onderzoekers van GGZ Oost Brabant en de Radboud Universiteit met een onderzoek naar depressiepreventie bij leerlingen op het voortgezet onderwijs. In de jaren die volgden, deden de onderzoekers steeds meer ervaring op met succesvolle depressiepreventie op scholen en bouwden ze aan structurele samenwerkingen met verschillende ketenpartners. Het preventieprogramma STORM (Strong Teens and Resilient Minds) werpt aantoonbaar zijn vruchten af.

Hoogspecialistische zorg

Tijdens hun werk op scholen stuitten de onderzoekers ook regelmatig op jongeren die aangaven zich (ernstig) depressief te voelen, en soms zelfs suïcidale gedachten hadden. Het waren signalen die ze onmogelijk konden negeren. Naast de verdere verfijning van de preventieve aanpak en het verbeteren van de reguliere specialistische zorg aan jongeren met een depressie, besloot GGZ Oost Brabant daarom extra te investeren in hoogspecialistische zorg voor de groep met de meest ernstige, meest complexe problemen. De expertise die in de loop der jaren is opgebouwd, is vanaf 2016 formeel ondergebracht in het Depressie Expertisecentrum Jeugd.