depressie expertisecentrum jeugd

STORM stimuleert
zelfvertrouwen,
weerbaarheid en
veerkracht

Sociaal-emotionele ontwikkeling
kan depressieve klachten verminderen 

Preventie

Om ernstige depressies bij jongeren te voorkomen, is het belangrijk om al bij beginnende problemen snel in te grijpen. Daarom ontwikkelden we samen met vele anderen in Oost-Brabant STORM. STORM staat voor strong teens and resilient minds (sterke tieners en veerkrachtige gedachten); het is een stevig, regionaal ingebed (preventie)programma dat inzet op de ontwikkeling van een positief zelfbeeld, weerbaarheid en veerkracht bij jongeren.

Snel opsporen en ingrijpen

Om (beginnende) somberheid en suïcidaal gedrag op te sporen, worden álle leerlingen van de deelnemende scholen door de GGD gescreend (op middelbare scholen in het tweede leerjaar, op het mbo in het eerste leerjaar). Zij vullen daarvoor een vragenlijst in. Gemiddeld geeft ongeveer 10% van alle leerlingen aan last te hebben van (beginnende) depressieve gevoelens; zij krijgen een vervolgprogramma aangeboden, dat per deelproject verschilt. Jongeren die uit de screening als mogelijk suïcidaal naar voren komen, krijgen via de GGD binnen 48 uur een gesprek. Daarna wordt bekeken welke intensieve hulp er nodig is. Zo konden we elk schooljaar al enkele jongeren die ernstig suïcidaal bleken, snel behandeling aanbieden. 

Krachtige keten

Binnen de verschillende deelprojecten werken regionale partners zoals gemeenten, GGD, GGZ, middelbare scholen, mbo’s, schoolmaatschappelijk werk, universiteiten en het Trimbos-instituut nauw samen. Door de ketensamenwerking te verbeteren en zo efficiënt mogelijk aan te haken bij bestaande werkafspraken, bereiken we dat jongeren altijd en overal de hulp krijgen die ze op dat moment nodig hebben. Samen vormen we een sterk vangnet, óver alle schotten heen. Niet de afzonderlijke taken of budgetten zijn leidend, maar de jongeren staan centraal binnen STORM. 

Zeker weten wat werkt

Om zeker te weten dat we écht een verschil maken, worden de effecten van de deelprojecten met elkaar vergeleken. Dankzij de subsidies die we voor onze regio wisten binnen te halen, kunnen we uitgebreid wetenschappelijk onderzoek doen. Zo bouwen we aan een bewezen effectief behandelprogramma, dat de basis kan vormen voor landelijke richtlijnen. Met als resultaat: docenten die weten wat ze kunnen doen, ketenpartners die effectieve hulp bieden en sterke jongeren, die lekker in hun vel zitten.

Meer weten?

Meer informatie over STORM vindt u hier. U kunt ook contact opnemen met coördinerend projectleider Rian van den Boogaart van GGZ Oost Brabant, 088 – 846 19 65 of hjm.Boogaartvanden@ggzoostbrabant.nl, of projectleider Sanne Rasing van GGZ Oost Brabant, 088 – 846 19 66 of spa.rasing@ggzoostbrabant.nl.

Was zo’n preventieprogramma er maar geweest toen ik in de tweede zat. Op mijn 14e was er niets meer waarvoor ik nog wilde leven. Ik deed verschillende zelfmoordpogingen, werd opgenomen en heb jarenlang therapie gehad. Nu gaat het gelukkig beter. Ik wil jongeren vertellen dat ze over hun gevoelens moeten praten. Als je op tijd aan de bel trekt, scheelt dat zoveel ellende.

Carlie (23)

“Dankzij onze ketenpartners weet ik nu dat we niet zozeer moeten letten op afwijkend gedrag, maar alert moeten zijn veránderingen in gedrag. ”

Docent ICT, ROC De Leijgraaf

“Natuurlijk, er gaat een aantal jaren overheen voordat we kunnen aantonen of STORM in onze gemeente werkelijk effect heeft. Maar daar staar ik me niet blind op. Dankzij dit programma kon enkele keren net op tijd worden ingegrepen, omdat een jongere vertelde dat hij of zij ernstig suïcidaal was. Een beter resultaat kan ik me niet wensen.”

Joost Hendriks, wethouder Cuijk