Skip to main content

Samenwerking met Pro Persona

Samen bieden we jongeren wat ze nodig hebben

Overleg over complexe situaties en toegang tot nog meer behandelingen

Pro Persona

Als DEC-J team werken we nauw samen met de TOPGGz-afdeling van Pro Persona. Zij zijn specialist in het bieden van hoogspecialistische zorg aan volwassenen met terugkerende depressies, waarbij eerdere behandeling onvoldoende heeft geholpen. Pro Persona investeert, net als wij, in wetenschappelijk onderzoek en innovatieve behandelingen. Er vinden met regelmaat ‘complexe casus-overleggen’ plaats waarbij behandelaren van beide TOPGGz-afdelingen met elkaar overleggen over complexe casussen. Door elkaar om advies te vragen, kunnen we zowel expertise als behandelmogelijkheden uitwisselen. Via de TOPGGz-afdeling van Pro Persona hebben we toegang tot intensievere biologische behandelingen (waaronder elektroschoktherapie en transcraniële magnetische stimulatie) maar ook nieuwe, biologische behandelingen die onderzocht worden (zoals eskatamine). Onze afdelingen organiseren gezamenlijk interne symposia, publiceren in (inter)nationale tijdschriften en organiseren masterclasses en scholing om gezamenlijke specialistische kennis te verspreiden op het gebied van depressies bij zowel jongeren als volwassenen.

Interne samenwerkingen

Naast onze samenwerking met externe ketenpartners, zorgen we er binnen onze TOPGGz-afdeling ook voor dat we intern de samenwerking blijven opzoeken. Op deze manier kunnen we van elkaar leren en kennis delen. Zo is er een samenwerking met onze specialistische afdeling eetstoornissen, waarbij geïntegreerde behandeling wordt geboden. Het doel van deze samenwerking is het uitvoeren en verbeteren van efficiënte zorg voor crisisgevoelige jongeren met complexe, comorbide eetstoornis en depressieve klachten. Uitgangspunt hierbij is dat teamoverstijgend werken in gezamenlijkheid leidt tot betere zorg voor de jongere.