Skip to main content

Onze experts
in de media

Onze kennis delen we graag met anderen

Een overzicht van publicaties met en van onze experts vind je hier:

Publicatie JAACAP van o.a. Suzanne Robberegt - maart 2023

Depressie en angst zijn veelvoorkomende psychische aandoeningen onder jongeren (13-25 jaar). Veel jongeren krijgen er opnieuw mee te maken nadat zij zijn hersteld. Dit wordt een terugval genoemd. Een terugval heeft vaak negatieve gevolgen voor de jongere zelf, bijvoorbeeld bij sociale contacten, schoolprestaties of werk. Vanuit onderzoek onder volwassenen is bekend dat er goede interventies zijn om de kans op terugval van depressie of angst te verlagen. Tot recent was het onbekend of dit ook voor jongeren geldt. Drs. Suzanne Robberegt, psycholoog, onderzocht met een meta-analyse met een team onder leiding van professor Bockting of het voor jongeren ook geldt. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in JAACAP, een internationaal toptijdschrift op het gebied van Kinder- en Jeugd psychiatrie. Lees hier het artikel. 

Podcast Daan Creemers en Tweede kamerlid René Peters - april 2021

Daan Creemers, klinisch psycholoog, onderzoeker en directeur behandelzaken bij het Depressie Expertisecentrum Jeugd en Tweede kamerlid René Peters gingen in gesprek. In Peters' podcast spraken ze over depressie, preventie en jeugdhulp.

Beluister deze op Spotify 

Richtlijnen over voorkomen depressie en angst bij tieners – maart 2021

De huidige corona-maatregelen zorgen bij veel tieners voor stress en onzekerheid. Tieners die al last hadden van een sombere stemming of een depressie zijn door de coronacrisis nu meer op zichzelf aangewezen. De Universiteit van Melbourne heeft richtlijnen opgesteld hoe ouders de kans op een depressie en/of angst bij tieners kunnen verkleinen. Deze richtlijnen zijn vertaald en bewerkt door collega's Yvonne Stikkelbroek en Suzanne Robberegt.

Lees meer over de richtlijnen hier

Tijdschrift voor Psychiatrie - februari 2021

Onderzoekers van het Depressie Expertisecentrum Jeugd schreven een artikel in het themanummer Proactieve psychiatrie in het Tijdschrift voor Psychiatrie. Daarin stellen zijn dat de zorg voor jongeren met (sub)klinische depressieve klachten proactiever kan worden ingericht. Bij de preventie van depressie en suïcide is er veel winst te behalen door samenwerking in een netwerk. Door systematisch screenen op depressieve klachten en suïcidale gedachten, jongeren met verhoogd risico direct door te verwijzen of preventie aan te bieden en het sociale netwerk rondom jongeren te versterken blijven jongeren minder lang met ongeziene klachten rondlopen. Bij de behandeling van depressie is het boven alles belangrijk dat jongeren snel de juiste zorg krijgen. Het doel is om te voorkomen dat er comorbide problemen en complicaties ontstaan, dat jongeren zich onttrekken aan het sociale leven of dat er therapieresistentie optreedt. Op de langere termijn liggen er kansen door preventie en behandeling meer te personaliseren en af te stemmen op de prognose door jongeren te classificeren naar risico. Deze gepersonaliseerde zorg vraagt om ontwikkeling en onderzoek en daar zullen we de komende jaren aan werken.

Lees hier het hele artikel.

LINK special, Kind & Jeugd - januari 2021

Deze Link staat in het teken van Kind & Jeugd en het TOP-GGz-keurmerk dat ons centrum in december 2020 behaalde. Met als hoofdgast Merlijn Kamerling, zoon van de overleden acteur Antonie Kamerling, die vertelt over de zoektocht naar zijn vader. Verder vertellen experts van ons centrum over de preventie en behandeling van ernstige depressies. Je leest de link hier www.vallenenweeropstaan.nl 

Daan Creemers over suïcidepreventie in talkshow 'Doodzonde' september 2020

Onze klinisch psycholoog Daan Creemers ging tijdens de talkshow 'Doodzonde' o.a. in op het project STORM, een wetenschappelijk onderbouwde, preventieve aanpak die tot doel heeft een depressie of suïcide bij jongeren vóór te zijn. www.stormaanpak.nl 

De talkshow werd - op Wereld Suïcide Preventiedag -  uitgezonden d.m.v. een livestream en is hier in zijn geheel terug te kijken. Daan Creemers is te zien vanaf 1 uur 34 minuten. https://www.youtube.com/watch?v=P1YsYJADnQU 

Karlijn Heesen wint Jan Mokkenstorm prijs - 10 september 2020

Karlijn Heesen, orthopedagoog bij ons Depressie Expertisecentrum, wint de de de Jan Mokkenstorm prijs 2020. De Jan Mokkenstorm prijs is een talent- aanmoedigingsprijs voor een onderzoeker die met zijn/haar onderzoek heeft bijgedragen aan het terugdringen van zelfmoord in Nederland. Karlijn, die werkt als orthopedagoog bij ons Depressie Expertisecentrum Jeugd, kreeg de prijs voor haar onderzoek naar de effectiviteit van STORM.  Karlijn ontving de prijs uit handen van staatssecretaris Paul Blokhuis en had ook een boodschap voor hem: "STORM laat zien wat de kracht van samenwerking is en het is nog lang niet uitgeraasd, dus is het tijd voor landelijke implementatie zodat we het aantal suïcides onder jongeren echt op nul krijgen. Dus nu bent u aan zet!" 

Stagiaire DEC-J wint scriptieprijs Radboud Universiteit - september 2020

Rineke Bossenbroek heeft de scriptieprijs van de Radboud Universiteit gewonnen voor haar scriptie: Trajectories of Symptom Change in Cognitive-Behavorial Interventions for Adolescent Girls with Subclinical Depression. Rineke schreef haar scriptie tijdens haar stage bij ons Depressie Expertisecentrum Jeugd. Zij werd hierbij begeleid door collega’s Yvonne Stikkelbroek en Daan Creemers en dr. Anna Lichtwarck-Aschoff van de Radboud Universiteit.

Klinisch psycholoog en onderzoeker Daan Creemers over STORM-aanpak / suïcidepreventie – NRC 30 juni 2020

Daan Creemers, klinisch psycholoog en onderzoeker, werd door het NRC geïnterviewd over onze STORM-aanpak / suïcidepreventie. "Vooral de manier waarop STORM is georganiseerd, is vernieuwend, We werken heel systematisch, door jaarlijks álle tweedejaars te screenen komen jongeren met depressieve klachten al vroeg in beeld. Ook is er veel samenwerking en overleg tussen verschillende partijen, zoals GGD, ggz en scholen.” Lees hier het artikel (alleen te lezen als lid van NRC).

Klinisch psycholoog Yvonne Stikkelbroek over sociale isolatie door thuisonderwijs, Vakblad Kader Primair mei 2020

Twee maanden geleden begonnen duizenden leerlingen de dag vanzelfsprekend in de klas, omringd door leeftijdsgenoten. Sinds de corona-crisis is studeren aan de keukentafel het nieuwe onderwijs geworden. En dreigt er vanwege het gedwongen collectieve thuisonderwijs voor leerlingen een risico op sociale isolatie. En wat zijn de gevolgen hiervan? Yvonne Stikkelbroek, klinisch psycholoog van ons centrum, gaat met Algemene Vereniging Schoolleiders hierover in gesprek.

Lees hier het artikel
Bron: Vakblad Kader Primair

Podcast over druk en perfectie bij jongeren, NPO1/BNNVARA  – mei 2020

In Nederland kampen rond de 130.000 jongeren met depressieve klachten. ‘Echte Oogappels’, een podcast van NPO1/BNNVARA, stelt Yvonne Stikkelbroek, klinisch psycholoog bij ons centrum, de vraag of pubers teveel onder druk staan om perfect te zijn. “Streven naar perfectie hoort bij de tijdsgeest, kinderen zijn zich vanaf de lagere school al bewust van hun kansen.” De hele podcast is hier terug te luisteren: http://www.radio-nederland.nl/podcasts/echte-oogappels