depressie expertisecentrum jeugd

“In mijn werk zie ik veel jongeren met ernstige, therapieresistente depressie waarbij vaak sprake is van meerdere psychische aandoeningen in combinatie met suïcidaliteit. De complexiteit die daarbij komt kijken in het ontrafelen van de klachten en behoud van een effectief behandelproces, heb ik altijd zeer interessant gevonden en kan ik zien als een belangrijke uitdaging in mijn vak. 

Op het gebied van depressie bij jeugd is nog veel gezondheidswinst te behalen, omdat veel mensen langdurig met een depressie worstelen en het een ernstig ontregelende werking kan hebben op het dagelijks functioneren. Het is mooi om samen met de cliënt en het eigen netwerk het vertrouwen in de toekomst weer op te bouwen vanuit de eigen omgeving."

Daan Creemers – Klinisch Psycholoog, hoofd behandelzaken en coördinator wetenschappelijk onderzoek.

Image

Daan doet onderzoek naar:

  • Het herkennen en voorkomen van ernstige depressies bij jongeren en het effectiever maken van behandelingen, door aandacht te hebben voor kenmerken van de jongeren zelf.

Link naar researchgate pagina: https://www.researchgate.net/profile/Daan_Creemers

Image

 

“Inmiddels werk ik al bijna twintig jaar met veel plezier met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Het geeft voldoening om te zien dat door een behandeling een depressie opklaart, chronische klachten worden voorkomen en of dat er acceptatie komt van beperkingen. Dat hier het systeem in wordt meegenomen spreekt voor zich.

Adolescenten met depressiviteit worstelen vaak met hun identiteit en het afstemmen op de buitenwereld. Ik heb veel kennis opgebouwd met indicatiestelling en toepassing van medicatie, het inschatten van suïcidaliteit, hanteren van crisissen en diagnostiek. Er is nog veel winst te behalen in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Het terugdringen van het aantal suïcides bij deze doelgroep is voor mij onder andere een belangrijk doel. Daarnaast wil ik graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het voorschrijven van de juiste medicatie. Gezien de complexiteit die vaak bij de problematiek komt kijken zijn de bestaande richtlijnen niet altijd toereikend.”

Drs. José van Rossum, Kinder- en jeugdpsychiater en psychotherapeut, tevens betrokken bij het opleiden van  psychiaters

 

“Het is machtig mooi om te zien hoeveel veerkracht jongeren hebben om na een moeilijke fase weer het leven te omarmen en zichzelf verder te gaan uitvinden. Het geeft mij veel voldoening dat ik daar als hulpverlener tijdelijk een rol in kan spelen. Als ik dan na vijftien jaar een mailtje krijg van een oud-cliënt die vertelt dat ze nu een gelukkige moeder is van drie kinderen, dan denk ik: ‘Ja, hier doe ik het voor’.  

De keren dat een behandeling niet goed lukt vraag ik mij altijd af waardoor het komt en hoe ik het beter had kunnen doen. Die nieuwsgierigheid heeft ertoe geleid dat ik wetenschappelijk onderzoek ben gaan doen naar de effectiviteit van behandelingen bij depressieve jongeren. De kennis die dat oplevert breng ik graag over naar collega’s in het vak. Wetenschappelijk onderzoek heeft alleen zin als we het gebruiken en zorgen dat ook de jongeren die onvoldoende baat hebben bij de huidige behandelingen geholpen kunnen worden.”

Dr. Yvonne Stikkelbroek, o.a. Klinisch psycholoog/psychotherapeut, Hoofd post Academische Psychologie Opleidingen en Docent/onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht.

Image

Yvonne is bezig met de volgende onderzoeken:

  • Depressie Blended Onderzoek
  • Stay Fine onderzoek
  • Single case onderzoek naar de componenten van CGT-behandeling voor adolescenten met een depressie. Dat is een onderdeel van het onderzoek dat door het consortium Angst en Depressie verricht wordt. 

Link naar Researchgate pagina: https://www.researchgate.net/profile/Yvonne_Stikkelbroek

 

"Het is iedere keer erg motiverend om te zien dat cliënten met langdurige en ernstige klachten weer herstellen. Goede zorg voor mensen met en depressie houd mij al mijn hele werkcarrière bezig. In het begin van mijn loopbaan ontdekte ik dat veel cliënten te maken krijgen met terugvallen of niet goed herstellen waardoor ze langdurig last blijven houden van klachten. Met mijn jarenlange klinische ervaring in combinatie met onderzoekservaring wil ik verbeteringen aanbrengen in de zorgpraktijk"

Jan Spijker, Psychiater Expertisecentrum Depressie Pro Person en Bijzonder hoogleraar Chronische Depressie Behavorial Science Institute Radboud Universiteit Nijmegen.

Image

Jan doet onderzoek naar:

  • Studies naar verschillende toevoegingen in de behandeling als de depressie niet verbetert: mindfullness, sporten, ketamine en zelfmanagement

Link naar Researchgate pagina: https://www.researchgate.net/profile/Jan_Spijker3