depressie expertisecentrum jeugd

Iedereen bewandelt
zijn eigen pad

Onze behandeling sluit aan bij wat er nú nodig is

Werkwijze

Deze vijf principes staan centraal in onze manier van werken.

Image

1. De beste zorg is persoonlijk en uiterst flexibel

Bij het maken van keuzes in de behandeling vragen we ons voortdurend af wat iemand nú nodig heeft om zich gezond te kunnen ontwikkelen. Geen vastomlijnd zorgpad dus, iedere jongere loopt zijn eigen pad. Op dit pad bewegen we voortdurend mee met de behoefte van het moment: soms zijn een tijdlang meer behandelingen tegelijkertijd nodig, soms is één gesprek per week genoeg. We schalen onze zorg op als het nodig is, en weer af als dat verantwoord is. Omdat ouders, broers en zussen een belangrijke rol spelen in het herstelproces, worden zij vanaf het begin nauw betrokken bij de behandeling. We besteden ook aandacht aan hun behoeftes en mogelijkheden.

Image

2. Herstellen doe je in je eigen omgeving

Volledig genezen van een ernstige depressie is niet voor iedereen haalbaar; vaak blijft een terugval op de loer liggen. Maar herstellen kan iedereen! Herstellen betekent dat je een bevredigend, hoopvol en zinvol leven leidt mét de beperkingen die je hebt. Wij stimuleren jongeren om op zoek gaan naar hun eigen kracht en die te gebruiken om hun leven nieuwe betekenis te geven. Daarom organiseren we onze behandelingen zoveel mogelijk om het normale leven heen. Jongeren bezoeken ons voor (groeps)gesprekken, wij komen bij ze thuis en/of we bieden ze online hulp aan. Alleen in uiterste gevallen kiezen we voor een korte opname in onze kliniek.

Image

3. Samenwerking en kennisdeling verbeteren onze zorg

Als een jongere hoogspecialistische zorg nodig heeft, overleggen we altijd met andere landelijke experts over de best mogelijke aanpak. Daarnaast stemmen we onze zorg af met hulpverleners in de leefomgeving van de jongere. Zo garanderen we continuïteit: het is belangrijk dat onze behandeling naadloos aansluit op andere hulptrajecten (bijvoorbeeld op school, werk of in het gezin) én dat de zorg goed blijft doorlopen als onze inzet minder nodig is. We vinden het belangrijk om onze hoogspecialistische kennis actief te delen met collega’s in de keten. Zo geven we trainingen aan scholen, gemeenten, de GGD en andere kennis- en zorginstellingen, waarbij we ze leren hoe zij beginnende depressiviteit kunnen herkennen en direct kunnen helpen. Hierin zijn wij als centrum en regio uniek. Ook delen we onze kennis en ervaring op congressen, in interviews met vakbladen of andere (wetenschappelijke) publicaties.

Image

4. Vernieuwing en onderzoek zijn essentieel

We ontwikkelen en onderzoeken voortdurend nieuwe behandelingen, daarnaast volgen we de wereldwijde wetenschappelijke publicaties van anderen op de voet. Bewezen effectieve interventies nemen we zo snel mogelijk op in ons eigen behandelaanbod. Zo blijven we onze zorg constant verbeteren en kunnen we jongeren steeds de beste zorg bieden die op dat moment wereldwijd beschikbaar is.

Image

5. Voorkómen is voor iedereen beter

Een ernstige depressie op jonge leeftijd heeft een enorme (vaak blijvende) impact op de jongere en zijn omgeving. Het is voor iedereen beter als het zover niet komt, en dankzij ons bewezen effectieve preventieprogramma STORM hoeft dat ook niet! In samenwerking met vele ketenpartners vragen we alle jongeren op middelbare scholen en mbo’s in Oost-Brabant proactief naar eventuele sombere gevoelens en grijpen we direct in als het nodig is. Dankzij onze expertise in de behandeling van meest complexe, ernstige depressies weten we goed wat er aan de voorkant nodig is om erger te voorkomen.