Skip to main content

Experts

"Het is machtig mooi om te zien hoeveel veerkracht jongeren hebben om het leven na een moeilijke fase weer te omarmen en zichzelf verder te gaan uitvinden. Het geeft mij veel voldoening dat ik als hulpverlener daarin tijdelijk een rol kan spelen. Als ik dan na vijftien jaar een mailtje krijg van een oud-cliënt die vertelt dat ze nu een gelukkige moeder is van drie kinderen, dan denk ik: “Ja, hier doe ik het voor.” De keren dat een jongere na een behandeling nog klachten heeft, vraag ik mij altijd af waardoor het komt en wat we beter hadden kunnen doen. Maar ook wat de ouders anders hadden kunnen doen. Die nieuwsgierigheid heeft ertoe geleid dat ik wetenschappelijk onderzoek ben gaan doen naar vernieuwingen en naar de effectiviteit daarvan. De kennis die dat oplevert deel ik graag met andere professionals in het vak. Wetenschappelijk onderzoek heeft alleen zin als we het gebruiken en zorgen dat ook de jongeren die onvoldoende baat hebben bij de huidige behandelingen geholpen kunnen worden."

"Dr. Yvonne Stikkelbroek, klinisch psycholoog/psychotherapeut, hoofd postacademische psychologie-opleidingen en docent/onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht.


"Het hebben van ernstige en aanhoudende stemmingsproblemen betekent niet alleen dat de jongere in kwestie lijdt, maar dit geldt ook voor ouders en familie. Met het aanhouden van de klachten is door de tijd heen een complex netwerk van met elkaar verbonden problemen ontstaan. Daarbij voelt iedereen zich machteloos en moedeloos. Het komt dan ook regelmatig voor dat jongeren in zo’n situatie een doodswens uiten. Het voelt dan ook voor iedereen als een enorme uitdaging om tot verbetering te komen. Net in die situaties is het belangrijk om weer het vertrouwen te winnen en in gezamenlijkheid verder te kunnen. Het is echter vaak moeilijk om daarover met deze jongeren in gesprek te komen. Lukt dat, dan heb je een belangrijke stap naar herstel gemaakt."

Dr. Pierre Herpers, kinder- en jeugdpsychiater, tevens betrokken bij het opleiden van psychiaters.


"In mijn werk heb ik veel ervaring opgedaan met jongeren met langdurende depressieve klachten, waarbij vaak ook sprake is van suïcidale gedachtes en/of gedragingen. Over het algemeen spelen er veel verschillende factoren mee in deze somberheid.  Daarom vind ik het zo belangrijk om samen met de jongere op zoektocht te gaan; samen te ontrafelen hoe de somberheid is ontstaan, waarom de somberheid zich zo heeft vastgezet en vooral ook op welke manier er weer stappen vooruit kunnen worden gezet. Hierbij heb ik specifiek ook veel expertise ontwikkeld op het gebied van diagnostiek en behandeling van depressie bij jongeren met ontwikkelingsstoornissen (ASS /ADHD). Als systeemtherapeut werk ik nooit met de jongere alleen, maar neem ik ouders en soms ook broers/zussen of anderen uit het netwerk mee in de behandeling. Jongeren met een depressie hebben vaak het gevoel er alleen voor te staan en/of de anderen alleen maar tot last te zijn; daarom is het juist belangrijk om samen met belangrijke anderen dit patroon te doorbreken. In mijn wetenschappelijk onderzoek richt ik me op risicofactoren voor het ontstaan van suïcidaliteit (bijv. autisme, perfectionisme en jeugdtrauma) en op het onderzoeken van de effectiviteit van behandelingen in het verminderen van suïcidale gedachtes en gedragingen bij jongeren."
Drs. Hanneke Niels-Kessels, klinisch psycholoog, psychotherapeut, systeemtherapeut en promovendus


"Inmiddels ben ik al lange tijd werkzaam binnen het DEC-J en merk ik dat we écht wat kunnen betekenen voor jongeren met ernstige, complexe en vaak langdurige klachten. Mijn insteek is om dit te doen vanuit menselijkheid. Uiteraard hebben we (wetenschappelijke) kennis en kunde in huis om jongeren te helpen, maar we willen in eerste instantie voornamelijk naast een jongere gaan staan. Om op die manier ervoor te zorgen dat een jongere zich echt gezien en gehoord voelt en we vanuit gelijkwaardigheid een behandelrelatie aan kunnen gaan. Het ervaren van een ‘klik’ met een behandelaar – zeker als je er al vaak al vele hebt gezien, helaas – is wat mij betreft prioriteit. Ik vind het belangrijk dat jongeren weer hoop krijgen: in hun behandeling, in de mensen om hen heen en in hun eigen toekomst. Dat geeft mij energie in mijn werk als GZ-psycholoog. Binnen het team van DEC-J breng ik kennis en expertise mee op het gebied van complexe psychodiagnostiek – waaronder second opinions – en psychologische behandelingen, zoals traumabehandeling en schematherapie in groepen."
Drs. Bo Peters, GZ-psycholoog