depressie expertisecentrum jeugd

Vernieuwen is geen
doel op zich, het draait
om resultaat

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

PREVENTIEPROGRAMMA STORM

We volgen twee jaar lang twee groepen middelbare scholieren en een groep leerlingen van het mbo. 

Image

Het onderzoek naar het preventieprogramma STORM bestaat uit drie deelprojecten: STORM noordoost, STORM zuidoost en STORM mbo. Niet alle deelprojecten zijn gelijktijdig gestart.We volgen twee jaar lang twee groepen middelbare scholieren en een groep leerlingen van het mbo. Leerlingen die tijdens een screening op hun school aangaven last te hebben van beginnende depressieve gevoelens (ongeveer 10%) bieden we – afhankelijk van het deelproject waaronder ze vallen – verschillende (combinaties van) informatie en/of hulp aan. Meer informatie over de lopende onderzoeken vindt u hier.

Image

"In Brabant ligt het aantal suïcides onder jongeren ver boven het landelijk gemiddelde. Ik hoop dat deze regio over een tijdje als positief voorbeeld geldt voor Nederland, omdat we beter begrijpen hoe we jongeren kunnen helpen. Wat werkt en waarom? Dat wil ik weten"

Mandy Gijzen doet onderzoek binnen STORM zuidoost