depressie expertisecentrum jeugd

Een landelijke
standaard voor de
allerbeste zorg

Onze ambitie: altijd de best passende, meest effectieve behandeling bieden

Missie en visie

Er is op landelijk niveau nog weinig bekend over de effecten van depressiebehandelingen bij jongeren; daarom werkt het Depressie Expertisecentrum Jeugd actief mee aan wetenschappelijk onderzoek. Zo willen we komen tot een bewezen effectief behandelprogramma voor jongeren bij wie het reguliere specialistische aanbod onvoldoende werkt. Het programma wordt altijd op maat aangeboden en moet de basis gaan vormen voor landelijke richtlijnen.

Onze missie: altijd de beste hulp bieden

Het is onze missie om de kwaliteit van onze diagnostiek en behandeling continu te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. We voeren zelf onderzoeken uit, maar vertalen ook voortdurend nieuwe wetenschappelijke inzichten van derden naar ons eigen zorgaanbod. Door onszelf voortdurend scherp te houden en te verbeteren, kunnen we ernstig depressieve jongeren altijd de beste hulp geven die op dat moment wereldwijd beschikbaar is.

In december 2020 is ons centrum erkend met het TOPGGz-keurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan topklinische ggz-afdelingen die zich toeleggen op diagnose en behandeling van ernstige, complexe psychiatrische aandoeningen.

Onze visie: voorkómen is nog beter

Onderzoek toont aan dat depressieve klachten en suïcidale gedachten sterk toenemen bij pubers (13-15 jaar). Veel jongeren zwijgen over hun donkerste gevoelens; vaak komen ze tot uiting op andere manieren: slechte schoolresultaten, lichamelijke klachten, agressie, conflicten, alcohol- en drugsmisbruik of crimineel gedrag. Als we ernstige depressies willen voorkomen, is het dus cruciaal dat we deze signalen tijdig opsporen en serieus nemen. Daarom doet het Depressie Expertisecentrum Jeugd al sinds 2011 aan wetenschappelijk onderzoek naar preventieprogramma’s op scholen.

 

 

“Zorg voor ernstige en terugkerende depressieve klachten hoort gepersonaliseerd te zijn, uitgevoerd door betrokken en zeer deskundige professionals en vooral gericht te zijn op het hervatten van het gewone leven.”

Daan Creemers is klinisch psycholoog, coördinator wetenschappelijk onderzoek en hoofd behandelzaken a.i.

Image

Feiten & Cijfers

  • Elk jaar heeft 20% van alle jongeren weleens last van sombere periodes;
  • Elk jaar wordt bij 4% (37.000 jongeren) een depressieve stoornis vastgesteld;
  • Gemiddeld duurt een depressieve periode 6 maanden, bij 20% duurt een depressie langer dan twee jaar;
  • Sinds 2010 is zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In 60-90% van die gevallen bleek er sprake van een depressieve stoornis, maar slechts 25% was bekend bij de hulpverlening;
  • Na herstel van de eerste depressie is de kans op een terugkeer binnen twee jaar 40%;
  • Bij 75% van alle volwassenen met een depressie begonnen de klachten in de jeugd;
  • Veel mensen herstellen van een (beginnende) depressie! Tijdige behandeling voorkomt een depressie in de volwassenheid.