depressie expertisecentrum jeugd

Vernieuwen is geen
doel op zich, het draait
om resultaat

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

Wetenschappelijk onderzoek

Het Depressie Expertisecentrum Jeugd biedt niet alleen behandelingen aan waarvan het effect al is aangetoond, we werken ook mee aan wetenschappelijk onderzoek naar innovaties. Aan jongeren die bij ons in behandeling komen, kan dus worden gevraagd of ze willen deelnemen aan een onderzoek naar het effect van zo’n nieuwe behandeling. Want uiteindelijk draait het maar om één ding: resultaat.

This image for Image Layouts addon

PREVENTIE
PROGRAMMA STORM

We volgen twee jaar lang twee groepen middelbare scholieren en een groep leerlingen van het mbo. 

Lees verder
This image for Image Layouts addon

STAYFINE

Deze trainingsapp kan helpen om een terugval te voorkomen. Deze trainingsapp kan helpen om een terugval te voorkomen.

Lees verder
This image for Image Layouts addon

EMDT BIJ SUÏCIDALITEIT

Sommige jongeren hebben zoveel last van beelden en gedachten aan zelfdoding (suïcidale intrusies) dat ze hun behandeling in de weg staan.

Lees verder
This image for Image Layouts addon

APP BOOSTMYMOOD

We onderzoeken of deze app jongeren helpt realistischer en evenwichtiger te kijken naar hun situatie.We onderzoeken of deze app jongeren helpt realistischer en evenwichtiger te kijken naar hun situatie.

Lees verder
This image for Image Layouts addon

COGNITIEVE
GEDRAGSTHERAPIE (CGT)

We vragen cliënten naar hun ervaringen met persoonlijke gesprekken en onderzoeken een combinatie met online contact.

Lees verder
This image for Image Layouts addon

SCHEMATHERAPIE

Deze behandeling lijkt veelbelovend bij (een groot risico op) een chronische depressie. 

Lees verder
This image for Image Layouts addon

FACT

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) is een vorm van proactieve, laagdrempelig en intensieve zorg aan jongeren en hun gezin, in hun eigen omgeving.

Lees verder