depressie expertisecentrum jeugd

Vernieuwen is geen
doel op zich, het draait
om resultaat

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

STAYFINE

Deze trainingsapp kan helpen om een terugval te voorkomen.Deze trainingsapp kan helpen om een terugval te voorkomen.

Van alle jongeren die herstellen van een depressie, valt ongeveer 60% binnen drie jaar terug. Toch is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van terugvalpreventie. Het onderzoek dat wij uitvoeren, richt zich op de werking van een trainingsapp voor jongeren van 13-23 jaar: StayFine.

Image

Alle deelnemers zijn uit zichzelf of na behandeling hersteld van een angststoornis of een depressie. Ze krijgen de app op hun telefoon en worden dan verdeeld in twee groepen:Alle deelnemers zijn uit zichzelf of na behandeling hersteld van een angststoornis of een depressie. Ze krijgen de app op hun telefoon en worden dan verdeeld in twee groepen:

  • Een interventiegroep vult drie weken lang een korte vragenlijst in over hun emoties, gedachten en gedrag. In de app volgen zij zes verschillende modules volgen. Drie daarvan zijn standaard voor iedereen: psycho-educatie, cognitieve herstructurering en een terugvalpreventieplan. Daarnaast volgt iedere jongere een persoonlijke combinatie van nog drie modules: exposure, gedragsactivatie, versterken van positieve emoties, slaaphygiëne, of wellness. Ook kunnen ze hun stemming monitoren door drie weken lang elke dag een paar vragen te beantwoorden. Tijdens het volgen van de training kunnen jongeren direct online terecht bij iemand die hetzelfde heeft meegemaakt en zijn eigen herstelervaring gebruikt om anderen te helpen. Ook kunnen ze hun vragen, tips en ervaringen delen met andere jongeren via een online chatgroep. We hopen dat ze zich zo bewust blijven van hun mentale gezondheid en het tijdig aan zichzelf merken wanneer de klachten terugkeren.
  • Een controlegroep gebruikt StayFine app enkel om driewekelijks hun gedachten en gevoelens bij te houden. Zo weten we straks precies wat het effect van de terugvalpreventietraining is.

Alle jongeren worden bijna drie jaar gevolgd, waarbij ze hun stemming zelf blijven monitoren en wij elk halfjaar hun angst- en depressieklachten inventariseren.

"Rekening houden met de enorme verschillen tussen jongeren is essentieel om ze sterker te maken tegen een terugval. Daarom volgen wij bij alle deelnemers zeer gedetailleerd hoe het gaat, wat er speelt, wat de invloed van onze interventie is én hoe het drie jaar later met ze gaat. Op die manier hopen we beter te gaan begrijpen wat ze op individueel niveau nodig hebben."

Yvonne Stikkelbroek is klinisch psycholoog, universitair docent en onderzoeker.

Image