depressie expertisecentrum jeugd

Samen bieden we
jongeren wat ze nodig
hebben

We blijven bouwen aan een sterk en kundig netwerk

CONSULTATIE EN SECOND OPINIONS

Het Depressie Expertisecentrum Jeugd loopt landelijk voorop in de behandeling van depressiviteit en suïcidaliteit onder jongeren. We delen onze hoogspecialistische kennis actief met anderen en bouwen voortdurend aan het versterken van ons netwerk.

Consultatie en second opinions

Collega’s en ketenpartners (zoals huisartsen, of professionals uit de specialistische GGZ of jeugdhulpverlening) die behoefte hebben aan overleg of een second opinion over een specifieke casus kunnen via dit het secretariaat Kind & Jeugd van GGZ Oost Brabant aanvragen: 088 - 846 00 01. Zij maken dan een (telefonische) afspraak voor u met een van onze klinisch psychologen, Daan Creemers of Yvonne Stikkelbroek. Indien gewenst bespreken zij uw vraag ook in hun wekelijkse multidisciplinair overleg.