depressie expertisecentrum jeugd

Een passende combinatie
van bewezen effectieve behandelingen

Zo intensief als nodig, altijd in de juiste mix

Behandeling

Er zijn veel factoren die bepalen wat het beste helpt bij een ernstige depressie. Er is niet één behandeling die werkt voor iedere jongere, daarom zetten wij in op verschillende behandelingen. We bepalen samen welke (combinatie van) behandeling(en) iemand gaat volgen en leggen dat vast in een persoonlijk behandelplan.

Behandeling op maat

Voordat we een behandelprogramma starten, gaan we uitgebreid met de jongere in gesprek. We vragen onder andere naar belangrijke levensgebeurtenissen, het karakter, (de belasting van) het gezin en de omgeving. Ook besteden we aandacht aan de lichamelijke gezondheid, de klachten op dit moment, de ziektegeschiedenis, medicijn- of middelengebruik en eventuele eerdere behandeling. Vervolgens stellen we samen met onze collega’s een diagnose, waarna we bepalen welke (combinatie van) behandeling ons het beste lijkt.

Hoogspecialistische GGZ

Het effect van alle behandelingen die we aanbieden, is wetenschappelijk aangetoond óf wij werken daaraan mee. In zorgelijke, complexe situaties zetten we hoogspecialistische behandelingen in. Dit zijn zeer intensieve programma’s; zowel vanwege de frequentie van het contact als door de combinatie van verschillende behandelingen tegelijkertijd. Binnen de hoogspecialistische behandeling maken we tevens combinaties met behandelingen uit het specialistische zorgaanbod van GGZ Oost Brabant. Ook als de situatie van de jongere verbetert en hoogspecialistische zorg niet meer nodig is, kan hij of zij gebruik maken van het reguliere behandelaanbod van GGZ Oost Brabant. Deze behandelingen werken voor het merendeel van de jongeren. Het is onze ambitie om uiteindelijk alle jongeren ook een behandelmodule aan te bieden die via de computer (e-health) of mobiele telefoon (m-health) gevolgd kan worden. Als de jongere en de ouders akkoord gaan met het voorstel, starten we het behandelprogramma.

De belangrijkste specialistische behandelingen zijn:

 • Cognitieve gedragstherapie
 • Farmacotherapie
 • Psychomotorische therapie (waaronder running therapie)

Onder hoogspecialistische behandelingen vallen:

 • Pre-therapie
 • Schematherapie
 • Exposure therapie
 • Running therapie
 • Emotieregulatietherapie
 • FACT met als doel de jongere te activeren
 • EMDT voor depressie en suïcidaliteit
 • Opname (dag en nacht)

Thuis werken aan herstel

Al onze behandelingen zijn erop gericht jongeren mentaal in beweging te krijgen. Negatieve gedachten en gevoelens buigen we om in positieve patronen. We zijn ervan overtuigd dat jongeren het snelst herstellen als het dagelijkse leven zoveel mogelijk gewoon doorgaat. Daarom bezoeken we hen bij voorkeur thuis, of we nodigen hen uit voor behandelafspraken op onze poli. Alleen als iemand ernstig suïcidaal is, kiezen we voor een korte opname in onze kliniek. We betrekken altijd het gezin bij de behandeling; enerzijds omdat zij kunnen bijdragen aan het herstel, anderzijds om ervoor te zorgen dat ze niet overbelast raken.

Meten en meebewegen

Vóór, tijdens en na elke behandeling nemen we vragenlijsten af, waarin we jongeren vragen naar hun ervaringen en gemoedstoestand; dit noemen we routine outcome management (ROM). Zo kunnen we goed volgen wat de effecten van onze interventies zijn en waar nodig bijsturen. Als er tijdelijk meer zorg nodig is, dan bieden we die. Als we merken dat iemand toe kan met minder intensieve zorg, dan doen we een stapje terug. We weten uit ervaring dat herstelprocessen grillig verlopen, daarom blijven we voortdurend meebewegen met de pieken en dalen.

HIC-Adolescenten

Soms lukt het niet om je leven van alledag te leiden. Je loopt tegen problemen aan. Je weet niet wat je moet met je gevoel of gedachten. Wanneer je bij de High & Intensive Care (HIC) Adolescenten in behandeling komt, is het voor jou even nodig om een korte periode opgenomen te zijn. Samen met jou, je ouders of verzorgers, je partner of andere voor jou belangrijke mensen, kijken we naar hoe deze korte opname ervoor kan zorgen dat het weerbeter met je gaat. Ook de (ambulante) hulpverlener van wie je al behandeling krijgt,blijft nauw betrokken zodat je je behandeling zo snel mogelijk weer vanuit thuis kunt voortzetten. Lees hier meer over de HIC-Adolescenten. 

 

"Aan het begin van hun behandeling zitten jongeren vaak in een zwart gat; ze hebben een negatieve kijk op zichzelf, de wereld en hun toekomst. Het vereist behoorlijk wat inzet om deze niet-helpende patronen te doorbreken, want een depressie maakt het extra lastig voor jongeren om in actie te komen. Ik vind het elke keer weer een uitdaging om samen toch de weg naar herstel te vinden."

Hanneke Niels-Kessels, klinisch psycholoog in opleiding

Image