depressie expertisecentrum jeugd

Vernieuwen is geen
doel op zich, het draait
om resultaat

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

FACT

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) is een vorm van proactieve, laagdrempelig en intensieve zorg aan jongeren en hun gezin, in hun eigen omgeving.

De teamleden bieden zowel behandeling als praktische begeleiding. GGZ Oost Brabant is in samenwerking met het Trimbos-instituut en zes andere GGz-instellingen een grootschalig wetenschappelijk onderzoek gestart naar het effect van FACT op het psychisch en maatschappelijk functioneren van jongeren. 

Image

We vragen aan 250 jongeren die net in zorg zijn gekomen bij één van de deelnemende 16 FACT Jeugdteams of ze willen deelnemen aan het onderzoek. Daarbinnen bekijken we vanuit het Depressie Expertisecentrum Jeugd specifiek naar de resultaten onder depressieve jongeren. Elk halfjaar nemen we een set vragenlijsten af bij de jongere, zijn ouder(s)/verzorger(s) en de hulpverlener. In totaal gaat het om 4 metingen, verspreid over anderhalf jaar.

Image

"Uit de praktijk horen we positieve geluiden over FACT Jeugd, maar empirisch bewijs van het effect is er nog niet. Met dit onderzoek willen we gemeenten en andere financiers duidelijkheid geven, maar we verzamelen ook waardevolle input voor hulpverleners, zodat ze de zorg aan jongeren en hun gezinnen verder kunnen verbeteren."

Marieke Broersen is psycholoog en promovenda, zij onderzoekt het effect van FACT Jeugd