depressie expertisecentrum jeugd

Vernieuwen is geen
doel op zich, het draait
om resultaat

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

EMDT bij suïcidaliteit

Sommige jongeren hebben zoveel last van beelden en gedachten aan zelfdoding (suïcidale intrusies) dat ze hun behandeling in de weg staan. Suïcidale intrusies gaan vaak over de eigen zelfdoding en de gevolgen ervan, of over terugkerende beelden van situaties die de aanleiding vormen voor de doodswens. Deze voorstellingen gaan vaak gepaard met angst en spanning, maar soms worden ze ook als geruststellend ervaren.

Image

Uit onderzoek naar de behandeling van PTSS (trauma’s) blijkt dat hinderlijke beelden en gedachten kunnen worden verminderd met EMDT. Tijdens deze behandeling roep je bewust de nare beelden op, en tegelijkertijd voer je een andere (duale) taak uit, vaak in de vorm van oogbewegingen. In dit onderzoek toetsen we of een vergelijkbare behandeling ook werkt om suïcidale gedachten en beelden te verminderen. Uit onderzoek naar de behandeling van PTSS (trauma’s) blijkt dat hinderlijke beelden en gedachten kunnen worden verminderd met EMDT. Tijdens deze behandeling roep je bewust de nare beelden op, en tegelijkertijd voer je een andere (duale) taak uit, vaak in de vorm van oogbewegingen. In dit onderzoek toetsen we of een vergelijkbare behandeling ook werkt om suïcidale gedachten en beelden te verminderen. 

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.