depressie expertisecentrum jeugd

Vernieuwen is geen
doel op zich, het draait
om resultaat

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

D(O)EPRESSIE BLENDED

D(o)epressie Blended is een Nederlandse bewerking van een Amerikaanse behandeling, die persoonlijke behandelgesprekken met een therapeut combineert met online sessies.

Image

Een recent onderzoek toonde aan dat de D(o)epressie-behandeling die alleen bestaat uit behandelgesprekken met een therapeut, bij sommige jongeren weliswaar zorgt voor minder depressieve klachten, maar een gedeelte van de jongeren had er geen baat bij. Voor deze doelgroep willen we onderzoeken of een combinatie met een online programma, de blended behandeling, wél werkt.

Het programma begint met uitleg over wat een depressie is (psycho-educatie), zodat de jongeren beter gaan begrijpen wat er met ze aan de hand is en hoe ze samen met hun behandelaar kunnen werken aan verbetering. Door met een stemmingsmeter bij te houden hoe ze zich voelen op verschillende momenten, krijgen ze meer zelfinzicht. Daarnaast leren ze hoe ze sombere gedachten kunnen ombuigen, hoe ze met stress en problemen kunnen omgaan en beter voor zichtzelf kunnen zorgen.

Online interventies lijken veelbelovend, maar zijn bij jongeren hoofdzakelijk onderzocht als preventieprogramma en zonder dat ze gecombineerd werden met face-to-face contacten met een therapeut. Het doel van dit onderzoek is om het effect van D(o)epressie Blended te vergelijken met de originele vorm, bij depressieve jongeren van 12 tot 21 jaar.

Image

"Blended behandelingen, zoals D(o)epressie Blended, bieden meer flexibiliteit dan face-to-face behandelingen en kunnen daardoor beter worden afgestemd op de voorkeur van individuele jongeren. Met het onderzoek hopen we te weten te komen voor wie blended behandeling meer effect heeft en voor wie face-to-face behandeling."

Sanne Rasing is onderzoeker bij GGZ Oost Brabant.