depressie expertisecentrum jeugd

Vernieuwen is geen
doel op zich, het draait
om resultaat

We willen kunnen aantonen
wat het effect van onze behandelingen is 

APP BOOSTMYMOOD

We onderzoeken of deze app jongeren helpt realistischer en evenwichtiger te kijken naar hun situatie.We onderzoeken of deze app jongeren helpt realistischer en evenwichtiger te kijken naar hun situatie.

In samenwerking met het Trimbos-instituut onderzoeken we het effect van de app BoostMyMood, die we aanbieden aan verschillende groepen van 16-21 jaar:

  • Jongeren met subklinische klachten,
  • Jongeren die op de wachtlijst staan voor behandeling,
  • Jongeren die hersteld zijn van een depressie.
Image

We onderzoeken de toepasbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van de app en we bekijken of de app op verschillende plekken (zoals scholen, ggz) geïmplementeerd kan worden. Alle deelnemers vullen op meerdere momenten vragenlijsten in over hun stemming, hun slaappatroon en de mate waarin ze last hebben van stress en piekeren. Zo onderzoeken we het preventieve effect van de app, maar daarnaast willen we ook weten wat de toegevoegde waarde kan zijn tijdens de behandeling én bij het voorkomen van een terugval.

"We weten dat jongeren zich vertrouwd voelen met online interventies, ik vind het heel inspirerend dat we met deze app kunnen aansluiten bij hun behoeftes."

Bregje de Moor onderzoekt het effect van de app onder jongeren die op de wachtlijst staan.