depressie expertisecentrum jeugd

Samen bieden we
jongeren wat ze nodig
hebben

Overleg over complexe situaties en toegang tot nog meer behandelingen

SAMENWERKING MET PRO PERSONA

Het Depressie Expertisecentrum Jeugd van GGZ Oost Brabant en de TOPGGZ afdeling depressie van Pro Persona werken samen in de zorg voor depressieve jongeren. De TOPGGZ afdeling depressie van Pro Persona is specialist in het behandelen van volwassenen met een terugkerende depressie. Zij investeren net als wij in innovatieve behandelingen en het bijbehorende onderzoek.

Complexe casussen overleg

Complexe casussen overlegDe specialistische behandelaars van beide centra overleggen met elkaar over complexe casussen, waarbij ze hun expertise en behandelmogelijkheden uitwisselen. Zij verwijzen naar elkaar en vragen elkaar om advies. Via Pro Persona hebben wij bovendien toegang tot intensievere biologische behandelingen, zoals elektroshocktherapie, transcraniële magnetische stimulatie en medicamenteuze behandelingen. Daarnaast organiseren we samen interne symposia, publiceren we samen in (inter)nationale tijdschriften en organiseren we masterclasses en scholing om onze gezamenlijke specialistische kennis te verspreiden.