depressie expertisecentrum jeugd

Specialistische behandeling

SPECIALISTISCHE GGZ

Het effect van alle specialistische GGz-behandelingen die we aanbieden, is wetenschappelijk aangetoond óf wij werken daaraan mee.
De belangrijkste zijn:

  • Cognitieve gedragstherapie
  • Farmacotherapie
  • Psychomotorische therapie (waaronder running therapie) bieden we als aanvullende behandeling aan

In cognitieve gedragstherapie gaan we op zoek naar gedachten en gedragingen die de depressie in stand houden of verergeren. De jongeren leren een negatieve spiraal van denken en doen bij zichzelf te herkennen én die te doorbreken. Met bewezen effectieve technieken bouwen ze positieve gedachtenpatronen op, waardoor ze anders naar zichzelf en de wereld gaan kijken. Ook stellen ze samen met de therapeut een plan op, om in kleine stapjes te werken aan een (sociaal) actievere levensstijl. We besteden ook aandacht aan het herkennen van een beginnende negatieve, passieve spiraal en leren ze vaardigheden aan om hier zelf weer uit te komen.

D(o)epressie Blended
D(o)epressie Blended is een Nederlandse bewerking van een Amerikaanse behandeling, die persoonlijke behandelgesprekken met een therapeut combineert met online sessies. Het programma begint met uitleg over wat een depressie is (psycho-educatie), zodat de jongeren beter gaan begrijpen wat er met ze aan de hand is en hoe ze kunnen werken aan verbetering. Door met een stemmingsmeter bij te houden hoe ze zich voelen op verschillende momenten, krijgen ze meer zelfinzicht.

Het effect van cognitieve gedragstherapie wordt onderzocht.

Het (al dan niet tijdelijke) gebruik van medicijnen heeft een aantoonbaar positief effect bij het bestrijden van een depressie. Jongeren bespreken samen met een psychiater welke mogelijkheden voor medicatie er zijn, wat het te verwachten effect is én wat de bijwerkingen kunnen zijn. Voor het beste resultaat is het erg belangrijk dat we goede afspraken maken over een constant gebruik (medicijntrouw), maar ook dat we blijven onderzoeken bij welke combinatie en dosering iemand zich het beste voelt.

Daarnaast zetten we als aanvullende behandeling psychomotorische therapie in voor jongeren die het moeilijk vinden om hun gevoelens toe te laten en erover te praten. Zij ontdekken bij deze vorm van therapie dat er ook andere manieren zijn om je te uiten. Bij psychomotorische therapie (PMT) staan (lichamelijke) oefening en inspanning centraal. Wij maken vooral gebruik van running therapie, waarbij het uitgangspunt is dat we het gedrag, en daarmee ook de ervaringen van jongeren kunnen beïnvloeden. Het effect hiervan is (nog) niet wetenschappelijk aangetoond.

We richten ons op:

  • activering;
  • het vergroten van aandacht, zelfwaarneming en bewustwording;
  • het vergroten van een aanvaardende en accepterende houding ten opzichte van innerlijke ervaringen (gedachten, emoties, herinneringen, impulsen, lichamelijke waarnemingen);
  • het loslaten van vermijding, controle, of het willen veranderen van due innerlijke ervaringen;
  • het integreren van denken, voelen en handelen;
  • interactie;
  • het verminderen van symptomen.